:: Головна

Рішення четвертої сесії сьомого скликання ПРО КОНКУРСИ НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 25.03.2016р. (*pdf)

Управління майном Сумської обласної ради оголошує конкурси на заміщення посад:

- Ректора комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

- Директора Сумського медичного коледжу – комунального закладу Сумської обласної ради.

- Директора Глухівського медичного училища – комунального закладу Сумської обласної ради.

- Директора Лебединського медичного училища імені професора М.І.Сітенка - комунального закладу Сумської обласної ради.

- Директора вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка».

Детальніше...
 

ГЛУХІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
приймає абітурієнтів на базі 9, 10, 11 класів для навчання за спеціальностями:

"Сестринська справа" (медична сестра)

"Лікувальна справа" (фельдшер)

 

Глухівське медичне училище – комунальний заклад  Сумської обласної Ради є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, який проводить підготовку  спеціалістів за денною формою  навчання і здійснює освітню діяльність, пов`язану із здобуттям вищої  освіти за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Училище готує фахівців з таких спеціальностей: "Сестринська справа", "Лікувальна справа". В училищі створені всі умови для навчання, відпочинку і особистісного розвитку студентів: повноцінний навчально-виховний процес здійснюється талановитим, творчим колективом викладачів та відбувається у 24 сучасно обладнаних кабінетах та лабораторіях, 2-х комп’ютерних класах, оснащених технікою нового покоління, з виходом до мережі Інтернет, відеокласах.

Всі навчальні кабінети для проведення теоретичних і практичних занять оснащені необхідним устаткуванням, медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими, технічними засобами навчання. Крім того усі кабінети доклінічної практики комп’ютеризовані.  

До послуг студентів та викладачів сучасна комп’ютерна техніка, що дає можливість створювати власними силами нові навчальні відеофільми, комп`ютерні програми, навчальні посібники, методичні матеріали,  працювати над різноманітними освітніми проектами. 

Медичне училище має власну розвинену спортивну базу, яка включає в себе: спортивну залу площею 150  м2,  спортивні майданчики для волейболу, баскетболу, тренажерну кімнату в гуртожитку та тренажерний зал. Працюють різні спортивні секції: баскетбольна, волейбольна, настільного тенісу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики.

У медичному училищі функціонує актова зала на 200 посадових місць, яка оснащена музичним обладнанням і використовується  для  організації дозвілля та формування гармонійного розвитку студентів.

Поруч з навчальним корпусом розташований гуртожиток, який повністю відповідає сучасним вимогам. Іногородні студенти забезпечені ним на 100%. Гуртожиток розрахований на 232 місця, тут створено всі умови для проживання і  підготовки до занять, є кімната самопідготовки, бібліотека, яка обладнана комп`ютерною технікою, підключеною до мережі Інтернет, телевізійна кімната, кімнати побуту. 

До послуг студентів – бібліотека з читальною залою на 30 місць та книжковим фондом близько 17 тис. примірників. Бібліотека училища підтримує ділові зв`язки з обласною науково-медичною бібліотекою, з бібліотеками міста, медичних училищ області. Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнюється.

Пріоритетне значення у змісті підготовки молодших спеціалістів займає практичне навчання. Виробнича та переддипломна практики студентів проводиться на базах, які розміщені поруч з навчальним корпусом медичного училища. 

Адміністрацією, педагогічним колективом училища проводиться належна робота з питань випуску, працевлаштування та адаптації випускників. З Центральними районними  лікарнями Сумської області укладені договори на підготовку фахівців. У відповідності з цим здійснюється розподіл випускників на роботу за участю представників Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації та  головних лікарів.

Працевлаштування випускників – 100%.

Багато з них продовжує своє навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, працюють завідувачами відділень та лікарями, викладачами у стінах рідного училища, медичними сестрами, фельдшерами швидкої допомоги, чесно і сумлінно виконуючи свій професійний обов’язок, примножуючи славу рідної alma mater.

 

Телефони "Гарячої лінії"

Глухівське медичне училище:

(05444) 2-22-50, (05444) 2-35-58

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації:

(0542) 36-10-97, (0542) 36-22-62

Телефон довіри:

(0542) 36-01-18, (0542) 36-01-23

"Відкрита влада"

0-800-301-501

Статистика

Ми рекомендуємо